مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره های تقویمی عمومی مدیریت استراتژیک

استراتژیک
دوره مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک 

شروع دوره: ۴، ۵ و ۶ تیرماه – دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
مدرس دوره : مهندس مجتبی اسدی، دکتر حمیدرضا نورعلیزاده، سید حسین جلالی
مبلغ دوره: ۶۹۰،۰۰۰ تومان

عملکرد، شاخص، شاخص نیروی انسانی، عملکرد پرسنل، KPI
دوره شاخص‌های کلیدی عملکرد

زمان دوره: ۴ و۵ اردیبهشت ماه- سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس سید سهند سبطی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

BP
دوره تدوین طرح تجاری (BP)

زمان دوره: ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷، ۲۲ و ۲۴ اردیبهشت ماه- شنبه و دوشنبه
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر مهدی کنعانی
مبلغ دوره: ۶۹۰،۰۰۰ تومان

strategy-aryana-2595
دوره جاری‌سازی استراتژی

 زمان دوره: ۱۲ و ۱۳ تیرماه -سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس حمیدرضا آشتیانی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

مدیریت شرکت های هلدینگ
دوره مدیریت شرکت‌های هلدینگ

 زمان دوره: ۲۶ و ۲۷ تیرماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس مجتبی اسدی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

فرآیندهای کسب و کار
دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPM)

زمان دوره: بعد از ماه مبارک رمضان
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس بهرام ناجدی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

برون سپاری،
دوره برون سپاری (Outsourcing)

 زمان دوره: ۱۶ و ۱۷ مردادماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس سید سهند سبطی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

BMC
کارگاه خلق مدل کسب و کار

 زمان دوره: ۲ و ۳ مردادماه – سه شنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس ناصر غانم‌زاده
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

مدیریت تغییر
مدیریت تغییر و تحول

 زمان دوره: برگزار شد.
ساعات کلاس: –
مدرس دوره : دکتر احمد عیسی خانی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان