مشاوره مدیریت

2495-consulting-aryana

مشاوره مدیریت یکی از کارکردهای اصلی گروه پژوهشی صنعتی آریانا برای تحقق رسالت آن مبنی بر توانمندسازی مدیران و سازمان‌های ایرانی برای رقابت در کلاس جهانی است. با این رویکرد، آریانا مشاوره مدیریت را به عنوان راهکاری برای توانمندسازی شرکت‌های ایرانی و افزایش قابلیت‌ها و رقابت‌پذیری آنها می‌داند و تلاش می‌کند تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی، جلب مشارکت سازمان‌ها در طی مسیر مشاوره، پرهیز از کلی‌گویی و شناخت دقیق نیاز و مسئله‌های سازمان این امر را تحقق بخشد. گروه پژوهشی صنعتی آریانا حوزه فعالیت تخصصی خود در مشاوره مدیریت را بر استراتژی متمرکز ساخته است و در این حوزه به ارائه خدماتی از قبیل برنامه‌ریزی استراتژیک و پیاده‌سازی استراتژی، توسعه استراتژی و طراحی ساختار برای شرکت‌های چند کسب‌وکاره (هلدینگطراحی سازمان و ساختار و مدیریت فرایند ادغام و تملیک می‌پردازد. به علاوه، به واسطه حضور موسسه مدیریت پروژه آریانا در میان شرکت‌های مستقل زیرمجموعه گروه آریانا، حوزه مدیریت پروژه نیز در زمره قابلیت‌های تخصصی آریانا در مشاوره مدیریت قرار دارد.

گروه پژوهشی صنعتی آریانا با تکیه بر این اصول و به‌کارگیری تیمی از مشاوران متخصص در طی یک دهه گذشته در قریب به صد سازمان به ارائه خدمات مشاوره مدیریت پرداخته و آنها را در مسیر ارتقای توانمندی‌ها و قابلیت‌‌های استراتژیک همراهی کرده است. برای آشنایی بیشتر با رویکرد آریانا در مشاوره مدیریت می‌توانید فایل سوابق آریانا در مشاوره مدیریت را مطالعه کنید یا مروری بر نحوه فعالیت آریانا در مشاوره مدیریت داشته باشید. همچنین می‌توانید با بررسی قابلیت‌ها و حوزه‌های تخصصی آریانا نگاهی به رویکرد آریانا در ارائه مشاوره مدیریت در صنایع گوناگون بیندازید.