مدیریت مالی

دور ه های تقویمی مدیریت مالی

بودجه ریزی،بودجه،بودجه ریزی شرکت ها
بودجه ریزی شرکتها

زمانبندی: ۱۳ تا ۱۵ مرداد -ساعت ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس بیژن سلطانی
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

ImageHandler (1)
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

زمانبندی: ۱۳  تا ۱۵  تیر
مدرس دوره :   دکتر محمد احمدی
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی سهام

زمانبندی:متعاقبا اعلام خواهد شد
مدرس دوره :  استاد یاسر مهرآور
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

دوره جامع و تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد CFA
دوره جامع تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA

زمانبندی: از ۱۰ تیر ۹۷- روزهای یکشنبه و سه شنبه-ساعت ۱۷ تا ۲۱
مدرسین دوره : جمعی از مدرسین
مبلغ دوره: ۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان

اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از  EXCEL
اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از اکسل

زمانبندی:۲۷ تا ۲۹ تیر
مدرس دوره :  محمد احمدی
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS

زمانبندی: از مردادماه ۹۷
مدرس دوره : جناب آقای علیرضا گلرخ
مبلغ دوره: ۱،۴۵۰،۰۰۰ تومان