مدیریت بازاریابی

دوره های تقویمی مدیریت بازاریابی

برند، تبلیغات، مدیریت برند، مدیریت تبلیغات، برندسازی

مدیریت برند و تبلیغات

زمان دوره: ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ مردادماه – جمعه ها
ساعات کلاس:۹ تا ۱۳
مدرس دوره : دکتر بابک کاظمی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی دیجیتال،شبکه های اجتماعی

بازاریابی الکترونیکی

زمان دوره: ۵، ۱۲ و ۱۹ شهریورماه – دوشنبه ها
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : مهندس عادل طالبی
مبلغ دوره: ۳۷۰،۰۰۰ تومان

بازاریابی،فروش،تبلیغات، مدیریت بازار

دوره جامع بازاریابی حرفه‌ای

زمان دوره: از ۱۱ تیرماه – روزهاى دوشنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : ۸ نفر از مدرسین
مبلغ دوره: ۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان

فروش، فروش و توزیع، سرپرستی فروش

مدیریت فروش و توزیع

زمان دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد.
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : مهندس علی عیاری
مبلغ دوره: –

Advertisement target

ترویچ و تبلیغات

زمان دوره: ۱ و ۳ مردادماه – دوشنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس:۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر محمود محمدیان
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

تجربه، مدیریت مشتریان، نقشه سفر مشتریان

دوره مدیریت تجربه مشتریان CEM

زمان دوره: نیمسال دوم ۹۷
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر پیام ناوی
مبلغ دوره: –

تحقیقات بازار، تحقیقات بازاریابی، تحقیق بازار، تحقیق، تحقیقات، بازاریابی

اطلاعات و تحقیقات بازار

زمان دوره: –
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : مهندس عباس عنایتی
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

مدیریت ارتباطات، مدیریت ذی نفعان

مدیریت ارتباط با ذینفعان

زمان دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر حمیدرضا نورعلیزاده
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

محصول، شناخت محصول، توسعه محصولات، سبد محصول

شناخت و توسعه محصول

زمان دوره: ۱۱ و ۱۳ تیرماه – دوشنبه و چهارشنبه
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر بابک کاظمی بجستانی
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

Pricing، قیمت گذاری، قیمت، اصول قیمت گذاری

اصول قیمت گذاری

زمان دوره: ۱۰ و ۱۵مردادماه
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر بابک کاظمی
مبلغ دوره: ۲۹۰،۰۰۰ تومان

برند، تبلیغات، مدیریت تبلیغات، لوگو

مدیریت برند و تبلیغات

زمان دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد.
ساعات کلاس:
مدرس دوره :
مبلغ دوره: ۵۲۰،۰۰۰ تومان

Competitor

آنالیز محیط بازار و رقبا

زمان دوره:۵ ،۲۹،۷ و ۳۱ شهریورماه
ساعات کلاس:
مدرس دوره : دکتر حمیدرضا نورعلیزاده
مبلغ دوره: ۵۲۰،۰۰۰ تومان

رفتارمصرف کننده، رفتار مشتریان، آموزش شناخت رفتار مصرف کننده

شناخت رفتار مشتریان

زمان دوره:  ۱۹ و ۲۱  و ۲۶ شهریورماه
ساعات کلاس: ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
مدرس دوره : دکتر محمد وکیلی
مبلغ دوره: ۳۵۰،۰۰۰ تومان

فروش

دوره تکینک فروش حرفه‌ای

زمان دوره: ۸، ۱۰ و ۱۵ مردادماه – دوشنبه و چهارشنبه – ساعت ۱۷ تا ۲۱
طول دوره :۳ جلسه
مبلغ دوره: ۳۷۰٫۰۰۰ تومان

مدیریت، تجربه مشتریان،crm، CRM

دوره تخصصى مديريت ارتباط و تجربه
مشتريان در صنعت تشخيص سلامت

زمان دوره: ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه و ۳ و۴ خردادماه
ساعات کلاس: ۱۶ تا ۲۰
مدرس دوره : مهندش پیام ناوی
مبلغ دوره: ۵۲۰،۰۰۰ تومان

marketing_plan
طراحی برنامه بازاریابی

زمان دوره: ۱۱ و ۱۶ مهرماه
ساعات کلاس: ۱۷ تا ۲۱
مدرس دوره : دکتر بابک کاظمی
مبلغ دوره: ۲۹۰،۰۰۰ تومان