توسعه شرکت‌های چند کسب‌وکاره

توسعه شرکت‌های چند کسب‌وکاره

مدیریت استراتژیک و هدایت مسیر توسعه استراتژی و طراحی سازمان در شرکت‌های چند کسب‌وکاره (هلدینگ) متفاوت از کسب‌وکارهای عادی است. این تفاوت ناشی از دامنه فعالیت شرکت‌های چند کسب‌وکاره و مدیریت پرتفویی از کسب‌وکارهای گوناگون است که به مزیت‌ها و قابلیت‌هایی فراتر از مزیت رقابتی در یک بازار-محصول خاص نیازمند است. به طور مشخص، توسعه استراتژی و ساختار شرکت‌های چند کسب‌وکاره (هلدینگ) از منظر استراتژی یا ساختار نیازمند پاسخگویی به سئوالاتی درباره سبد بهینه کسب‌وکار، تبیین سیاست سرپرستی، مشخص ساختن مزیت مادری و تعیین سبک تعامل ستاد شرکت‌های چند کسب‌وکاره با هر کدام از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش است. پاسخگویی به این پرسش‌ها، مشخص کننده مسیر توسعه شرکت‌های چند کسب‌وکاره و هدایت آنها به سوی خلق ارزش پایدار است. گروه پژوهشی صنعتی آریانا با اتکا به تجربیات خود در حوزه توسعه شرکت‌های چند کسب‌وکاره، مسیر دستیابی به خلق ارزش پایدار را برای مشتریان خود تسهیل می‌کند. در این راستا، سوابق آریانا در کار با شرکت‌های چند کسب‌وکاره مانند شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، شرکت سنگ آهن گل‌گهر، شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، شرکت ایران ترانسفو و موسسه جهاد تحقیقات و ارتقای شاخص‌های عملکردی و رضایت کارفرمایان، گویای توان و تعهد آریانا در ارائه خدمات مشاوره مدیریت به منظور توسعه استراتژی و ساختار شرکت‌های چند کسب‌وکاره است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات قابل ارائه از سوی گروه پژوهشی صنعتی آریانا در توسعه شرکت‌های چند کسب‌وکاره (هلدینگ) فایل رزومه آریانا را دریافت کنید و با ما در ارتباط باشید.

سوابق آریانا در مشــاوره مدیریت

AryanaConsulting
گل‌گهر
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر
جهاد تحقیقات
برنامه‌ریزی استراتژیک موسسه جهاد تحقیقات
سرمایه‌گذاری صنعت نفت
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
ایران ترانسفو
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت ایران ترانسفو
ماه‌تاب
طراحی ساختار سازمانی شرکت ماه‌تاب گستر
میدکو
مدل رشد و داستان شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
گهر عمران
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت گهر عمران
ماشین‌سازی اراک
طراحی و اجرای کانون ارزیابی شرکت ماشین‌سازی اراک
هپکو
طراحی و اجرای کانون ارزیابی شرکت هپکو