برق و نیرو

برق و نیرو

برق به سبب گستره کاربرد از به حرکت درآوردن چرخ تولید در کارخانجات و کسب‌وکارها تا تسهیل زندگی عموم مردم از نقش بی‌بدیلی به عنوان منبع انرژی در دنیای امروزی برخوردار است. نقش انرژی برق در توسعه صنعت و تجارت در کشور، به موازات گستردگی ایران و نیاز به شرکت‌های منطقه‌ای برای تولید و توزیع پایدار برق، اهمیت فراوانی را به این صنعت بخشیده است و آن را به اولویتی استراتژیک برای مدیران و سیاست‌گذاران مبدل ساخته است. گروه پژوهشی صنعتی آریانا با اجرای بیش از ۳۰ پروژه مشاوره در زمینه‌های متنوعی از جمله برنامه‌ریزی استراتژیک، جاری‌سازی استراتژی، بازنگری استراتژی، عارضه‌یابی استراتژی و طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت عملکرد برای شرکت‌های فعال در حوزه برق و نیرو از ذخیره دانش و تجربه انباشتی قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و آمادگی دارد تا تجربه‌های خود را در قالب مشاوره مدیریت برای بهبود و ارتقای شرکت‌های فعال در این صنعت انتقال دهد. ارتباط تنگاتنگ شرکت مشاوره مدیریت آریانا با پژوهشگاه نیرو نیرو و چاپ چند کتاب در این حوزه موضوعی از جمله قابلیت‌های ویژه آریانا در ارائه خدمات

قابلیت‌های ویژه آریانا در ارائه خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژیک و ساختار سازمانی به شرکت‌های فعال در حوزه برق و نیرو است.

 به شرکت‌های فعال در حوزه برق و نیرو است. برای آشنایی با پیشینه آریانا در مشاوره مدیریت می‌توانید فایل سوابق آریانا در مشاوره مدیریت را دریافت کنید و از طریق ارتباط با شرکت مشاوره مدیریت آریانا، اطلاعات بیشتری در خصوص استفاده از خدمات مشاوره مدیریت ویژه صنعت برق و نیرو کسب نمائید.

سوابق آریانا در مشــاوره مدیریت

AryanaConsulting
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای فارس
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
برق خراسان
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای خراسان
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق یزد
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
برق خراسان رضوی
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق خراسان رضوی
برق
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق تهران
برق جنوب کرمان
برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق جنوب کرمان