ادغام و تملیک

ادغام و تملیک
ادغام و تملیک از ابزارهای مهم در اختیار مدیران ارشد برای بازسازی و مدیریت استراتژیک سازمان‌ها است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد سازمان‌ها به طور روزافزون از ادغام و تملیک به منظور گسترش توانمندی‌ها، ورود به بازارهای جدید، کسب دانش تکنولوژیک و دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد بهره می‌گیرند. استراتژی موفق ادغام و تملیک نیازمند در نظر گرفتن مولفه‌هایی درباره شرکت مقابل از قبیل قدرت و سهم بازار، عملیات تولیدی، قابلیت‌های مکمل، دامنه فعالیت در زنجیره ارزش و تفاوت‌های فرهنگی است؛ با این وجود، این مولفه‌ها برای دستیابی به استراتژی موفق ادغام و تملیک کافی نیستند. ارزش‌گذاری پیش از ادغام و تملیک و مدیریت چالش‌های فرهنگی پس از ادغام و تملیک نقش مهمی در ادغام و تملیک موفق ایفا می‌کنند و بسیاری از نمونه‌های شکست خورده جهانی ادغام و تملیک‌ها ناشی از ارزش‌گذاری نامناسب یا ناکارآمدی در مدیریت چالش‌های فرهنگی بوده است. فضای کسب‌وکار کشور و گسترش تعداد شرکت‌های چند کسب‌وکاره از یک سو و تمایل مدیران برای رساندن حجم فعالیت‌هایشان به ابعاد اقتصادی از سوی دیگر سبب مطرح شدن بیش از پیش ادغام و تملیک به عنوان یک گزینه استراتژیک شده است. رویکرد آریانا در مشاوره مدیریت در حوزه ادغام و تملیک رویکردی چند وجهی و شامل ترکیبی از مدیریت استراتژیک، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت ارتباطات میان ذی‌نفعان فرایند ادغام و تملیک است. بر این اساس، آریانا آمادگی دارد در گام‌های مختلف از جمله ارزیابی زمینه‌های ادغام و تملیک، ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، مشاوره خرید شرکت، مدیریت فرایند ادغام و تملیک، برنامه‌ریزی استراتژیک و طراحی ساختار پس از ادغام و تملیک، و ایفای نقش واسط در مذاکرات مرتبط با تصمیم‌گیری درباره ادغام و تملیک طیف وسیعی از خدمات مشاوره مدیریت را ارائه دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات قابل ارائه از سوی گروه پژوهشی صنعتی آریانا در حوزه مشاوره ادغام و تملیک با ما در ارتباط باشید.

سوابق آریانا در مشــاوره مدیریت

AryanaConsulting