آشنایی با قوانین کار بیمه و مالیات

۵۸۰هزارتومان

زمانبندی دوره: ۳۱ خرداد و ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ تیرماه – پنجشنبه ها
مدت دوره : ۱۶ ساعت – ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مالیات،کار، بیمه، قوانین مالیات
نام مدرس: دکتر هادی اکبری

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

– آموزش قوانین کار، بیمه تجارت و مالیات

۱٫ قوانین تجارت
۲٫ قوانین مالیات های مستقیم
۳٫ قوانین مالیات بر ارزش افزوده
۴٫ قوانین کار و امور اجتماعی
۵٫ قوانین بیمه و تامین اجتماعی
۶٫ تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی:
 موسسه
 با مسئولیت محدود
 سهامی خاص
 تعاونی
 سهامی عام
 مختلط
 تضامنی
 مشارکت مدنی
۷٫ عوامل موثر بر انتخاب نوع شخصیت حقوقی
۸٫ نکات قابل توجه در زمان تنظیم اوراق ثبتی
۹٫ راهکارهای حفظ شراکت
۱۰٫ مراحل ثبت شرکت
۱۱٫ تکالیف قانونی مقابل سازمان های دولتی
۱۲٫ سازمان امور مالیاتی و فرآیندهای مالیاتی
۱۳٫ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۱۴٫ روشهای تعیین مالیات
۱۵٫ تکالیف قانونی برای برآورد مالیات
۱۶٫ اقلام تشکیل دهنده یک اظهارنامه ارزش افزوده
۱۷٫ اقلام تشکیل دهنده یک اظهارنامه عملکرد
۱۸٫ آشنایی با سازمان کار و امور اجتماعی
۱۹٫ توزیع نسخ قرارداد کار با کارگر
۲۰٫ مزایای متعلقه به کارگر در طول همکاری
۲۱٫ تشکل های کارگری و کارفرمایی
۲۲٫ تامین اجتماعی و اشخاص حقوقی
۲۳٫ تکالیف کارفرمادر مقابل تامین اجتماعی