پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دی ماه برگزار می شود

2595-13irimc aryana

این کنفرانس در تاریخ ۲ تا ۴ دی ماه در محل سالن همایش رازی با محور مدیریت در فضای پیچیده کسب و کار برگزار می شود. کنفرانس پانزدهم به گونه ای طراحی شده است که مدیران و کارشناسان سازمانها بتوانند در یک برنامه آموزشی فشرده، کاربردی و متنوع شرکت کنند.

برخی از کارگاه های آموزشی و سمینارهایی که در این کنفرانس ارائه می شوند به این شرح است:

 • ناکارایی دولت، مانعی در کسب و کار، راهکارهای ارتقای کارایی دولت

دکتر علینقی مشایخی

 • تحلیل شرایط جاری و چشم انداز آینده اقتصاد کشور

دکتر مسعود نیلی

 

نوآوری و کسب و کارهای نوپا

 • شبکه نوآوری، پیچیدگی مضاعف در فضای پیچیده کسب و کار

دکتر محمد رضا آراستی

 • عبور کسب و کارهای نوپا از دره مرگ

دکتر فریدون قاسم زاده

 • چهار عامل کلیدی فرو ریزی کسب و کارهای سنتی و چگونگی بقا با نوآوری

دکتر سید کامران باقری

 • تفکر طراحی و راه حل یابی خلاق در فضاهای پیچیده کسب و کار

دکتر مهدی کیامهر

 • تحول تجربه مشتری با فناوری های نوین دیجیتال

دکتر مهدی شامی زنجانی

 • آنچه مدیران باید از اکوسیستم کسب و کارهای نوپا بدانند

مهندس محمود کریمی

 

مدیریت استراتژیک

 • مزیتهای رقابتی وفق پذیر – استراتژی در دوران عدم قطعیت

دکتر ایمان حاجی زاده

 • استراتژی در محیط پیچیده

دکتر مسعود طالبیان

 • بازارهای دوسویه در عصر اقتصاد شبکه‌ای و اشتراکی

دکتر حامد قدوسی

مدیریت ریسک استراتژیک

دکتر حمید نورعلیزاده

 • نحوه پیاده سازی استراتژی با رویکرد امروزی

دکتر آرش خلیلی نصر

اصول تفکر طراحی در حوزه خدمات

دکتر محمد ابویی اردکان

 • ارزش گذاری، خرید و ادغام شرکتها

مهندس مجید زمانی

 

منابع انسانی و رفتار سا زمانی

 • چرا مدیران ارشد سازمان ها باید رهبرانی اصیل باشند؟

دکتر سید بابک علوی

 • اشتباه های مخرب در تصمیم گیری مدیران راهبردی

دکتر محمد تقی عیسایی

 • ارزیابی، تحلیل و بهبود مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰

دکتر آرین قلی پور

 • تاثیر شبکه های اجتماعی در تعامل بین کار خانواده

دکتر مینا بیگی

 • درس آموخته هایی از گزارش بین المللی شاخصهای توسعه انسانی HDR

دکتر سعید میرزا محمدی

 • تصمیم گیری در محیطهای پیچیده

مهندس شاهین حقی

 • دستاوردهای تجربی در مصاحبه های استخدامی در شرکتهای ایرانی

مهندس علی وفا کمالیان

 • مقدمه ای بر کاربرد رویکرد های وقایع حساس و داستان زندگی در پرورش اصالت در رهبری سازمانی

دکتر سید بابک علوی

 

بازاریابی و ارتباطات

 • مدلهای چندگانه برای کسب و کارهای آینده

دکتر احمد روستا

 • مدیریت بصری یکپارچه

دکتر منوچهر نجمی، مهندس یونس عیدگاه

 • استراتژی های برتر در مدیریت نیروی فروش

دکتر وحیده عابدی

 • برندینگ دیجیتال؛ ضرورت یا انتخاب

مهندس فرزینفردیس

 • روابط عمومی و تولید محتوا در سازمانهای امروزی

سجاد بهجتی، شهرام شریف

 

برای ثبت نام کلیک کنید