نشریه داخلی آریانا برای پائیز ۹۶ منتشر شد

aryanajournal9

نهمین شماره نشریه آریانا، ویژه پائیز ۱۳۹۶، منتشر شد. نشریه آریانا از سال ۱۳۹۴ به طور منظم به صورت فصلنامه منتشر شده است و اینک، در سومین سال انتشار این نشریه، از علاقه‌مندان به ارسال مقالات و یادداشت دعوت می‌شود تا یادداشت‌های خود در موضوعات مختلف مدیریتی با رویکرد کاربردی را حداکثر در ۲ صفحه تنظیم و پس از هماهنگی با دفتر آریانا (۸۸۳۴۲۹۰۰۰) ارسال نمایند. کلیه یادداشت‌های دریافتی در فرایند ارزیابی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برای مطالعه شماره نهم نشریه داخلی آریانا از لینک ذیل استفاده نمائید:

دریافت نشریه داخلی شماره ۹ آریانا