افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس مدیریت بخش علمی-پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف

2595-13irimc aryana

افتتاحیه کنفرانس در ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ مورخ ۹۴/۱۰/۲ در سالن جابرابن الحیان در دانشگاه صنعتی شریف با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار خواهد شد.

کنفرانس در روز های ۲ و ۳ دی ماه برگزار خواهد شد.