تقویم آموزشی نیم سال اول ۹۷ منتشر شد

Aryana-Calendar-news

در برنامه های آموزشی سال ۱۳۹۷ گروه پژوهشی صنعتی آریانا دورهای آموزشی در حوزهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش و فنی و مهندسی برنامه ریزی شده است.

تاکید بر کاربردی بودن و متناسب با نیازهای سازمانهای ایرانی دو شاخصه مهم برنامه های آموزشی آریانا است. دوره های آموزشی علاوه بر اینکه به صورت تقویمی و طبق زمانبندی اعلام شده برگزار می شود، در صورت درخواست واحدهای آموزشی سازمانها به صورت اختصاصی نیز در شرکتها قابل برگزاری است.

دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷