بسته های مدیریتی آریانا (دوره الکترونیکی + کتاب) ویژه نوروز

3195-Package management-aryana

بسته های مدیریتی بسته های آموزشی جامعی متشکل از برترین دوره های الکترونیکی + کتاب های برگزیده در حوزه های مختلف مدیریتی هستند. در هر حوزه ای که فعالیت می کنید با انتخاب بسته های مدیریتی، علاوه بر کسب کاملترین و معتبرترین دانش کاربردی و تقویت مهارت های خود، ازتخفیف ویژه ۳۰%  نیز بهره مند شوید.