فراتر از عملکرد سازمان های برتر چگونه بالاترین مزیت رقابتی را خلق می کنند؟

3095-Top organizations-aryana

تنها یک سوم سازمان‌ها توانسته‌اند، ضمنِ دستیابی به تعالی سازمانی، همچنان سرآمدی خود را در گذر زمان حفظ کنند. چرا تعداد سازمان‌های با تعالی پایدار به نسبت کل سازمان‌ها کم است؟

اين مسئله‌اي‌ است كه در رابطه با سازمان‌هاي ايراني نيز شاهد آن هستيم. سازمان‌هاي بسياري در برهه‌اي از زمان به دنبال برتري در بازار بوده‌اند و مدتي نيز نام آنها بر سرزبان‌ها مي‌افتد اما بعد از چند سال نامي از آنها سازمان باقي نمانده است.

شاید مهم‌ترین سؤال پیش روی مدیران این باشد، شما چگونه سازمانی را خواهید ساخت که بتواند بی‌نقص عمل کند و به سرعت در مسیر تطور و تکامل گام بردارد؛ سازمانی که ضمن ارائه دستاوردهای عالی و ارزشمند در وضعیت امروز خود، با چنان سرعت مناسبی متحول شود تا در فردا نیز همچنان حرفی برای گفتن داشته باشد.

كتاب فراتر از عملكرد پاسخي به اين سوال است كه چگونه سازمان‌هاي برتر بالاترين مزيت رقابتي را خلق مي‌كنند؟

نویسندگان این کتاب از مشاوران ارشد مکینزی هستند و بینش آنها در اثر تجربیات واقعی آنها در کار با سازمان‌های مختلف شکل گرفته است. آن‌ها این کتاب را براساس نتیجه یک دهه تحقیق خود تدوین کرده‌اند و به عبارتی دیگر این کتاب نتایج سال‌ها پژوهش و تحقیق و تجربه مشاوران مکینزی است. موضوعی که نویسندگان در این کتاب بر آن تاکید می‌کنند موضوع سلامت سازمان است و برای سنجش این شاخص به ظاهر کیفی، شاخص OHP را که قابل اندازه‌گیری است، معرفی می‌کنند. نویسندگان کلید دست یافتن به غایت مزیت رقابتی را در توجه و تاکید همسان بر روی عوامل موثر بر دو رکن «عملکرد» ( یعنی عوامل موفقیت و سرآمدی سازمان در کوتاه‌مدت) و «سلامت» (یعنی عوامل توفیق و تعالی سازمان در بلند مدت) می‌دانند و نوآوری نظری و عملی آنان نیز در همین جاست.

این کتاب در درجه اول بینشی نو به مدیران و کارشناسان سازمان‌ها می‌دهد و در مرحله بعد هم یک راهنمای عملیاتی گام‌به‌گام است.

كتاب فراتر از عملكرد مشتمل بر يك مقدمه و سه بخش است كه در ۱۰ فصل به ترتيب زير تنظيم شده است

بخش اولچرا عملکرد به تنهایی کفایت نمی کند؟

فصل ۱: ایدۀ بزرگ: عملکرد و سلامت سازمانی

عملکرد به مقولۀ کسبِ نتایج مالی از سوی سازمان در شرایط کنونی می پردازد. این درحالی است که موضوع سلامت، توان کسبِ نتایج مالی برای سالیان متمادی است؛ بنابراین این دو همسان نیستند. در برخی از شرکت ها از هیچ یک از این دو؛ یعنی عملکرد و سلامت نشانی وجود ندارد و در برخی دیگر نیز تنها یکی از آن ها به چشم می خورد. غایتِ مزیت رقابتی به وجود هر دو جنبۀ سلامتی و عملکرد منوط است، اما چگونه؟

فصل ۲: علم: حقایق انکارناپذیر نهفته در پسِ امور نرم

سلامت سازمانی دقیقاً مانند عملکرد سازمانی قابل اندازه گیری است. جامع ترین و دامنه دارترین تحقیقی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، نشان می دهد راهِ رسیدن به سلامت نیز همچون مسیرِ دستیابی به عملکرد روشن و هموار است. آیا باید تغییری در روال مرسومِ حسابداری مدیریت پدید آورد؟

بخش دوم:پنج چارچوب

فصل ۳:خواسته: به کجا می خواهیم برویم

آیا باید بیشتر بر روی اهدافِ کوتاه مدت سازمان تأکید کنیم یا باید برای چشم انداز بلندمدت سازمان اهمیت قائل باشیم؟ در واقع، این اهدافِ میان مدت هستند که بیش از همه اهمیت دارند. آیا دستورالعملی برای موفقیت وجود دارد؟ خود ببینید و کشف کنید که چه ارتباطی بین بلیت بخت آزمایی و انتخاب گزینۀ مناسب برای سازمانتان وجود دارد.

فصل ۴ :ارزیابی: تا چه حد برای رسیدن به مقصد و مقصود سفر تحولِ سازمان خود آماده ایم؟

شما می دانید به کجا می خواهید بروید، اما آیا سازمانتان از عزم، اراده و مهارت های لازم برای رسیدن به مقصد بهره مند است؟ پی بردن به کُنه این مسئله آسان نیست، اما ممکن است. برای درک چگونگی این امر به درس هایی توجه کنید که می توان از حکایت دویدنِ یک مایل در چهار دقیقه و مطالعۀ آزمون میمون های محرومیت کشیده گرفت.

فصل ۵:معماری: برای رسیدن به مقصد چه باید بکنیم؟

اکنون زمانِ برنامه ریزی سفر برای دستیابی به اهدافتان فرارسیده است. ممارست برای وقوف به کارهای لازم به منظور بهبود عملکرد به تنهایی کفایت نمی کند و لازم است بدانیم چه کارهایی را نباید انجام دهیم. طراحی «چگونگی» طی طریقِ سفرِ تحول نیز به اندازۀ «چیستی» آن برای سلامت بهتر سازمان حائز اهمیت است.

فصل ۶:عمل: چگونه مسافرتمان را از آغاز تا پایان مدیریت می کنیم؟

تاب آوردن دربرابر دشواری‏های اجرای طرح تحول، مستلزم چابکی و انعطاف پذیری است، به همین دلیل با درک داستان اجرای دو طرح آزمایشی، ساختارهای صحیحی را برای اجرای طرحتان برپا کنید و مواردِ صحیح را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه برای به سرانجام رساندن کارِ تحول به انرژی فوق‏العاده‏ای نیاز دارید، لذا از تاکتیک‏های نظامی و ترفندهای بازاریابی برای پیشبرد حسِ مالکیت در بین افراد سازمان استفاده کنید

فصل ۷: پیشرفت: چگونه در مسیر تحول پیش خواهیم رفت؟

حال که اجرای برنامۀ تحول خاتمه یافته است، چه باید بکنید؟ همچنان به تغییر ادامه دهید! هنگامی که شما از یک سو زیرساختِ لازم برای بهبودِ مستمر و از سوی دیگر شایستگی‏های لازم برای هدایت و رهبریِ سازمانتان را در مسیر پیشرفت پدید آورید، به صورت طبیعی تغییر رخ خواهد داد.

بخش سوم:جمع بندی

فصل ۸:نقش رهبرِ ارشد: آیا تغییر باید از بالای هرمِ سازمان شروع شود؟

رهبر ارشد سایۀ بلند و سنگینی دارد، لذا درصورتی که رهبرانِ ارشد نقشی را که ایفای آن تنها از عهدۀ ایشان برمی‏آید، با آغوش باز بپذیرند؛ گام برداشتن در مسیرِ موفقیت آسان ‏تر می شود؛ یعنی رهبر باید داستان تحول سازمان را به حکایتِ شخصی برای خود مبدل کند، تیمِ مناسبی را برای کار تحول اختصاص دهد و سطح مناسبی از چالش و پشتیبانی را از آن ها به عمل آورد.

فصل ۹:پنج چارچوب در میدان عمل: چگونه سازمانی برتر را به چیزی بهتر از آنچه هست، تبدیل می کنید؟

مقابله و رودررویی با سازمانی که با مشکلات دست به گریبان است و متحول کردن آن برای خود حکایتی است، اما اینکه چگونه می توان با مقولۀ تحول در سازمانی که زندگی در آن به خوبی و خوشی جریان دارد، روبه رو شد و برنامۀ تحول را در آن آغاز کرد، برای خود داستانی است. روایت تحولِ یک شرکت را حینِ سفر و گذر از این پنج چارچوب، پی بگیرید.

فصل ۱۰: تحقق طرحِ تحول در سازمان: آیا هر آنچه نیاز است، در اختیار دارید؟

اکنون دانش لازم را برای تحول سازمانتان در اختیار دارید. حال سؤال اینجاست که چگونه می خواهید از دانش خود برای تحول سازمانتان استفاده کنید؟ ابتدا زمامِ عملکرد و سلامتِ سازمان خود را در اختیار بگیرید. سپس با سعی وافر و با دقت، پنج چارچوب عملکرد و سلامتِ سازمانی را در سازمان خود اعمال کنید، زیـرا اگـر می خواهید شانسِ تبدیل سازمانتان به سازمان متعالی افزایش یابد و سازمانتان بتواند سرآمدی خود را در گذر زمان حفظ کند، خودتان باید آغازگر این راه باشید.

كتاب فراتر از عملكرد، نوشته اسکات کِلر و کولین پرایس (مشاوران ارشد مكينزي) با پیش‌گفتار گری همل به كوشش رضا صادق ترجمه شده است.

علاقه مندان چهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت انتشارات آریانا قلم مراجعه نمایند.