درباره آریانا

گروه پژوهشی صنعتی آریانا مجموعه ای یکپارچه شامل شرکت ها و واحدهای کسب وکار مستقل است که تمرکز همه آنها بر ارائه خدمات آموزش مدیریت و کسب و کار، مشاوره مدیریت و کسب و کار و انتشار کتابهای مدیریتی است. آریانا کار خود را در سال ۱۳۸۰ با مشارکت جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف آغاز نموده و با توسعه آن در حال حاضر با جمع بزرگی از برترین مدرسان، مشاوران و محققان مدیریت همکاری و مشارکت دارد.
ما در آریانا معتقدیم باید آینده را بسازیم، از این رو ماموریت خود را توانمندسازی مدیران و سازمان های ایرانی برای رقابت در کلاس جهانی انتخاب نموده ایم و در این راستا تلاش کرده ایم همراه و پشتیبان سازمان ها در مسیر توسعه شان باشیم. حوزه های کسب و کار آریانا عبارتند از:

  • آموزش های مدیریتی در زمینه های مدیریت استراتژیک، بازاریابی، منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت مالی، فنی و مهندسی، نگهداری و تعمیرات
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت MBA و DBA
  • مشاوره مدیریت در زمینه های برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، طراحی سازمان و ساختار، طراحی استراتژی و سازمان در شرکت های چند کسب و کاره (هلدینگ)
  • انتشار کتاب های مدیریتی در مدیریت استراتژیک، بازاریابی، منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت مالی و نگهداری و تعمیرات

برگزاری پرسابقه ترین و بزرگتزین کنفرانس های مدیریتی شامل کنفرانس بین المللی مدیریت، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه و همایش بین المللی نگهداری و تعمیرات

aryana logo-695
195-sarira-aryana
195-ARYANA-PIC
295-managment-aryana
paratech-logo
295-HAMAMOOZ-aryana
arayana-logo-60495
aryana-logo-595
4. Hamid Ashtiyani

حمیدرضا آشتیانی

3. Hamid Eslamian

حمید اسلامیان

2. Hossein Akbari

حسین اکبری

1. Mojtaba Asadi

مجتبی اسدی

5. Majid Farahani

مجیدفراهانی
مدیر موسسه مدیریت پروژه

6. Iraj Akhavan..

محمدرضا اخوانی
مدیرمالی و اداری

7. somaye mohamadi

سمیه محمدی
مدیرعامل انتشارات آریاناقلم

8. Akbari

محبوبه اکبری
مدیر آموزش عالی آزاد سریرا

21. S.H Jalali

سیدحسین جلالی
کارشناس ارشد مشاوره

11. Bahrambeik

زهرا بهرام بیک
دبیر کنفرانس پروژه

10. Soleimani

افروز سلیمانی
دبیر   نگه داری وتعمیرات

15. Masood Soltani

مسعودسلطانی
کارشناس ارشدمشاوره